Място България – placemaking проект


Магазин' )?>
Място България – placemaking проект

_Място

_Място е първия голям placemaking проект в България. Целта му е да развива социални места за спорт хоби и интереси сред младите хора. Проекта беше изпълнен от местната общност с помощта на професионални урбанисти и архитекти. Екипа на София Графити Тур участва в създаването на първото _Място в София. Повече от 10 графити артиста изрисуваха 4 стени в тема “градската джунгла” в периода Април- Май 2017.